ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 1 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 1 ถาม - ตอบ
 • สรุปหลักฐานที่ต้องใช้สมัครงานแต่ละประเภท
 • 1.ประชาชน (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 3 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 2.บัณฑิตจบใหม่แต่ไม่เกิน 3 ปี (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบ Transcript (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 3.นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8 เพิ่มเติม


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8


ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือก ต.หนองบัว

ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือกเป็นบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หน่วยงานสำนักบริการวิชาการ


ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือก ต.ขลุง

ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือกเป็นบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือก ต.แก่งหางแมว และ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์

ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือกเป็นบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลแก่งหางแมว และ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ กองพัฒนานักศึกษา


ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือก ต.ท่าช้าง

ตารางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครคัดเลือกเป็นบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า (COVID - 19) รอบ 8


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 6


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ 6


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า (COVID - 19) รอบ 7


ประกาศรับสมัคร (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 6


ประกาศรับสมัคร (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 5


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ 5


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า (COVID - 19) รอบ 6


ประกาศรับสมัคร (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 5


ประกาศรับสมัคร (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 4


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า (COVID - 19) รอบ 5


ประกาศรับสมัคร (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 4


ประกาศรับสมัคร (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 3


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า (COVID - 19) รอบ 4


ประกาศรับสมัคร (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 3


ประกาศรับสมัคร (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 2


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3


ประกาศรับสมัคร (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯครั้งที่ 2


ประกาศรับสมัคร (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามดครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการการจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการ ในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 1


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลฯ ครั้งที่ 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2


ประกาศรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การจ้างานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร รอบ 2 เพิ่มเติม (5-9 ก.พ. 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม


ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2


ประกาศให้ผู้ผ่านคัดเลือก เพิ่มเติม รอบ 1 รายงานตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายงานตัว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2


ประกาศให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันตัวตนการจ้างงาน

ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันตัวตนทางออนไลน์ได้ที่นี่


ประกาศแจ้งสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน

ถ้าผู้สมัครได้รับการคัดเลือกจ้างงานตามโครงการนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับการจ้างงานในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว รวมถึงกรณีได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ ในเวลาที่ได้รับการจ้างงานในโครงการด้วย ให้ผู้สมัครเลือกรับสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเลือกเข้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจะต้องทำเรื่องสละสิทธิ์รับเงินเยียวยา


Timeline โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 2

1 ก.พ. 2564

รายงานตัว/ทำสัญญาจ้างงาน


ประกาศรับสมัคร รอบ 2


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) รอบ 1


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1

ประกาศรับสมัคร รอบ 1


หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงานโครงการฯ เบอร์ 039-319111 (วันและเวลาราชการ)
ต่อ 11490 , 081-8113048 (สำนักบริการวิชาการ) / 10115, 10116 (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) ในเวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.